במי אנחנו תומכים ברשת?

בארגוני המחאה ובכל פוסט שיחזק את האופוזיציה השלטונית ויחליש את קואליציית נתניהו

דוגמאות

©2020 by המחתרת הדיגיטלית